София-В.Търново

Цена за билет 19.00 лв.
  • Дата на заминаване 14-02-2018
  • Час на заминаване 15:00
  • еднопосочен
Моля, попълнете данните на пътника
Крайна сума за плащане
19.00

Компания

превозвач